Några förutsättningar

När vi började utveckla pluginer till InDesign CC, beslutade vi oss för att göra allt från grunden. Det innebar att en del funktionalitet som fanns i InDesign CS behövde utvecklas igen och att viss funktionalitet troligen aldrig kommer att återskapas. Vi har alltså sedan vi började med InDesign CC utvecklat både nya funktioner och återskapat gamla.

Med andra ord är det här fortfarande ett pågående arbete och det finns alltid något runt hörnet som väntar på att bli klart oavsett vilken version av pluginerna eller Newspilot du använder idag.

InDesign CC är i själva verket en helt ny plattform. Vi valde aktivt att göra allt nytt. I InDesign CC går det att jobba mer självständigt utan att hela tiden ha Newspilot i bakgrunden, om man vill det. Bytet innebär att pluginerna nu innehåller mer konfigurerbara paneler, vilket ger större frihet och möjligheter att göra nya saker.

CS till CC, en stor förändring

Att byta från InDesign CS till CC är inte samma process som en uppgradering från till exempelvis CS 5 till CS 6. Det här är en mycket större förändring och det betyder också att det är ett större projekt, där mer måste göras från början. Det innebär att förändringarna i CC kan innebära stor påverkan på dagens arbetssätt.

Om du samtidigt uppgraderar från Newspilot 4.7, eller vill använda nya inställningar i artikelinställningarna, är förändringen ännu större. En förutsättning för CC är Newspilot 4.9.

Följ vår process i Trello

För att göra det lättare att vara delaktig i utvecklingen har vi publika projektplaner i Trello, vilket gör det möjligt att se vad vi jobbar med för närvarande och vad som står näst på tur. Det kan också vara bra att veta att vissa plugin features/funktioner kräver en viss version av Newspilot för att fungera. Och att det kan vara väntetid fram till att en viss Newspilot-version releasas och att förberedelse krävs för testning och uppgradering av Newspilot vid flera tillfällen.

Trello-board för InDesign CC.

Trello-board för Newspilot.

Trello-boardernas planering är inte kompletta listor av funktioner, utan mer en bedömning av det som anses vara mest relevant för närvarande. Förhoppningsvis är kolumnerna i sig självförklarande och förhoppningsvis finns det en förståelse för att ju längre fram i planeringen en funktion är inplanerad desto mer osäker är tidsaxeln. Det är en färdplan som ändras när vi rör oss framåt. En del utvecklingspunkter flyttas framåt under processens gång, en del flyttas bakåt, nya adderas och en del kommer kanske helt att tas bort.

Utvecklingsprocessen kan också följas i det nyhetsbrev från våra utvecklare, som vi skickar ut varannan vecka. Där skriver vi om alla våra produkter och det vi jobbar med nu, och i närtid. Vi hoppas att det här ger er goda möjligheter att följa vår utveckling och förändringar i våra produkter. Är du primärt intresserad av CC-nyheter kan du anmäla dig till ett CC-nyhetsbrev här .

“Vi stod inför ett vägval då (2013), antingen skulle vi porta allt det gamla men då samtidigt få med oss de gamla begränsningarna. Eller också skulle vi skriva om allt från grunden och därmed få de möjligheter som InDesign CC erbjuder.

I InDesign CS hade vi gamla API:er att ta hänsyn till och utvecklingsplattformen var omodern. CC är modernare vilket ger fler och större möjligheter på lång sikt. InDesign CS var ganska svårsupportat då mycket var påbyggt, buggfix på buggfix. I InDesign CC är det mer konfigurerbart.

Vårt långsiktiga mål är att kunna koppla oss mot andra datakällor, framför allt Newspilot-servern direkt. Med CC kan du sitta i InDesign och jobba direkt utan att behöva växla till Newspilotklienten så ofta”, minns Daniel Landegren, teamleader InDesign plugins, när han tänker tillbaka på starten för utvecklingen.

Förberedelser för att gå över till InDesign CC

Var beredd på att göra om alla InDesign-dokument från grunden (krav), och fundera på om det ska skapas nya artikeltyper (rekommenderat) eller om de gamla ska återanvändas. Det behövs också nya kort-kommando-uppsättningar, inställningar och arbetsytor i InDesign, eftersom det är en ny plattform med InDesign CC. Den senaste Newspilot 4.9-releasen krävs, vilket är kopplat till vilken funktionalitet som efterfrågas.

Beroende på när InDesign CC-starten beräknas ske kan det vara en god idé att hålla koll på utvecklingsplaneringen tillsammans med Infomaker, eftersom det sannolikt finns utvecklingsärenden som behöver vara lösta och releasade, för att kunna starta. Det finns troligtvis beroenden till Newspilots framtida utveckling också.

Välkommen att boka en tid med din Infomaker-konsult, för att diskutera hur ett CC-projekt hos er kan se ut. Det viktigaste du behöver känna till är att vi/ni behöver starta upp ett projekt inför bytet till InDesign CC, allt för att kunna jobba så strukturerat och effektivt som möjligt.

Att byta från InDesign CS till InDesign CC är ett byte av plattform och bör därför betraktas som så. Bytet innebär stora möjligheter men det är samtidigt en ny plattform och man kan inte förvänta sig att all funktionalitet från CS finns kvar.

I InDesign CC kan vi göra saker som inte var möjligt i CS, det erbjuder helt nya funktioner som har saknats i det gamla och vi kan nu erbjuda våra kunder flexiblare paneler, möjlighet till mer fristående funktionalitet och effektivare hantering av layouter - funktionalitet som tidigare har efterfrågats. Bytet innebär stora möjligheter och är ett nödvändigt steg att ta då äldre versioner av OS, indirekt, inte har haft stöd för de gamla pluginerna på flera år. “ , säger Olof Carlerud, Delivery Manager på Infomaker.