Egentligen kan vi tacka den nya digitala Writern för uppkomsten av Dashboard då det i kölvattnet av Writern skapades behov som den nya Dashboarden löser. Men vi tar det från början, när den digitala Writern lanserades behövde användarna ett sätt att kunna lista sina artiklar, söka efter dem och öppna upp dem för redigering. För att lösa detta skapades en POC (proof of concept) som visade ett sätt att lösa detta på.

Behovet var stort och POC:en var bra, så bra att den sattes i produktion vilket aldrig var tanken. Det gick att filtrera och söka efter artiklar, lägga till olika kolumner/sökningar och öppna upp artiklarna i Writern. Detta var i själva verket ingen egentlig dashboard utan en webbsida som saknade den nya Dashboardens flexibilitet.

Writer Startpage fungerade, den löste det akuta behovet men var inte optimal. I grund och botten var det fortfarande bara en POC och inte en färdig produkt. Istället fick teamet Johan Sundén och Joacim Ståhl, i uppdrag att skapa en ny Dashboard. En riktig Dashboard där möjligheterna är större, där man kan lägga till plugins efter behov. En Dashboard med större flexibilitet och ett smartare arbetssätt.

Den nya Dashboarden växte fram som ett ramverk du kan fylla med vad du vill ha, och behöver. Om du vill ändra något nu är det sällan i själva Dashboarden utan i dess plugins. Ändra eller lägg till, skapa dig den Dashboard du behöver, den Dashboard som underlättar ditt dagliga arbete. Dessutom är den nya Dashboarden öppen för andra, det är enkelt för andra utvecklare att bygga egen funktionalitet till Dashboarden utefter behov och önskemål.

Team Dashboard hade initiala kontakter med HD Sydsvenskan för att stämma av intresset och se deras behov. Redan då var Nyhetsdygnet aktualiserat, som du kan läsa mer om i del 1 av denna artikelserie, och Dashboard skulle möjliggöra för Infomaker eller HD Sydsvenskan att bygga det plugin de behövde.

I skrivande stund är Dashboard produktionssatt hos, bland annat, HD Sydsvenskan och givetvis internt på Infomaker. Bara hos HD Sydsvenskan finns idag 40 aktiva användare, främst kring pluginet Nyhetsdygnet. Det är dock fortfarande en tidig version av Dashboard som används för att få in feedback och användarsynpunkter. Teamet bakom Dashboard jobbar vidare med generella förbättringar kring säkerhet och de justeringar som användarna önskar. Användningen av Dashboard har bara börjat och teamet har många områden som de vill förbättra, optimera och förändra.

En av de stora tankarna med Dashboard har varit just möjligheten för utvecklare att själva skapa sina plugins och konfigurera den Dashboard som de behöver, eller som önskas i deras organisation. Detta är fullt möjligt redan idag tack vare tydlig dokumentation, något som välkomnas av utvecklingsteamet bakom Dashboard.

- Teamet får regelbundet feedback från kunder samt externa och interna pluginutvecklare. Detta pushar utvecklingen av Dashboarden framåt och ger oss många nya idéer på funktioner och förbättringar vi vill implementera. Vi kan tydligt se att Dashboarden har en riktigt stor potential och det ska bli spännande att se fler nya plugin utvecklas, säger Johan Sundén, Lead Developer.

Del 3: Hur fungerar Dashboard rent tekniskt?

Har du ännu inte läst om HD Sydsvenskans arbete med Dashboard och pluginet Nyhetsdygnet hittar du den artikeln här.