Det var frågor som dessa som la grunden till det google-dokument som HD-Sydsvenskans projektledare Mattias Pehrsson skapade tillsammans med Marcus Ekdahl, nyhetschef på HD-Sydsvenskan, innan Erik Thörnqvist på Infomaker kom in i bilden.

Tanken var att efterlikna tv-branschens dayparting, att dela upp dygnet i ett antal slottar. Att separera och planera publiceringen av nyheter, och dra lärdom av den statistik som går att hämta ur digital publicering. Allt för att lära sig mer om när, var och hur. När på dygnet bör nyheter publiceras? Vilken typ av nyheter fungerar bäst på morgonen respektive kvällen? Hur tar vi del av nyheter? I vilka situationer och via vilka enheter?

All kunskap och alla erfarenheter ledde först fram till ett Google dokumentet som med sina fyra tidsslotar, utfördelade över dagen, fungerade - men det var inte särskilt smidigt att arbeta i.

I Google-dokumentet sorterades nyheterna in slottarna morgon/förmiddag, eftermiddag, kväll och natt. På så sätt kunde varje redaktion styra sitt nyhetsflöde och fördela nyheterna jämnt över dagen baserat på statistik och kunskap om när vissa nyheter, och visst innehåll, tas emot på bästa sätt. Allt för att skapa en bättre fördelning och ett maximalt intresse för nyheterna under de tidpunkter på dagen då flest människor konsumerar nyheter.

Under hösten 2016 träffades HD-Sydsvenskans Mattias Pehrsson, Marcus Ekdahl, Martin Skogsberg och Benjamin Peetre för att börja skissa på ett alternativ tillsammans med Infomaker.

Gruppen använde papper och penna, blädderblock och post-it-lappar för att forma en idé om en förbättrad lösning på planeringen av det digitala nyhetsdygnet.

En tidig skiss för nyhetsdygnet från 20 september 2016:

Samtidigt fortsatte arbetet på Infomaker med den nya digitala Writern och en helt ny Dashboard. Skulle kanske Infomaker Dashboard, i kombination med den nya Writern erbjuda ett bättre alternativ?

Den tanken hade HD-Sydsvenskans utvecklare Marcel Svensson och Pelle Wessman med sig till #alocalhack på Kalmar Slott i november 2016. När de lämnade hacket var Nyhetsdygnet inte färdigt men tanken var testad och idén cementerad.

Efter nyår påbörjades arbetet med att utveckla pluginet Nyhetsdygnet, som en del av Infomakers digitala universum. Några månader senare var arbetet tillräckligt klart för att kunna rullas ut på prov hos HD-Sydsvenskan.

– Det handlar om rätt mängd nyheter i rätt tid. Om det släpps alldeles för mycket intressant material vid samma tidpunkt kommer ingen läsare att hinna ta del av allt. Genom att sprida ut innehållet över dagen och släppa det vid väl valda tidpunkter när många läser når vi många fler och vi vet att innehållet tas emot och läses, säger Erik Thörnqvist, projektledare hos Infomaker.

– För oss är ett skarpt planeringsverktyg med fokus på digital publicering ett naturligt steg för att vässa redaktionens hela arbete. Vi har under lång tid arbetat med nyhetsdygnet och lagt stort fokus på rätt publicering vid rätt tidpunkt. Med detta verktyg kommer vi att ta ytterligare steg i den riktningen, säger Marcus Ekdahl.