Arbetsytor

När du jobbar i InDesign kan det vara praktiskt att göra anpassningar av arbetsytan för dig genom att konfigurera vilka paneler som ska öppnas beroende av vad du gör för arbete. Ett förslag är att skapa arbetsytor för Mall-, Annons- och Redigeringsarbete.

Mallar

Mallanpassad arbetsyta inkluderade paneler: Newspilot Whiteboard Template, Newspilot Layouts, Newspilot Frame Properties och Newspilot Metadata.

Annons

Annonsanpassad arbetsyta inkluderade paneler: Newspilot Page Search, Newspilot Ads, Newspilot Previews och Newspilot Metadata.

Redigering

Annonsanpassad arbetsyta inkluderade paneler: Newspilot Page Search, Newspilot Active Document, Styckeformat, Länkar, Newspilot Image Search, Newspilot Previews och Newspilot Active Job.

Kortkommandon

Om du är van att arbeta med kortkommandon fortsätter du att göra det på samma sätt som i tidigare InDesignversioner. Du behöver göra samma slags konfiguration som innan. Se här i inloggat läge: https://wiki.infomaker.se/display/ICPH/Shortcuts

Språk

Vi väntar med spänning på våra svenska översättningar, så någon gång efter Beta 11 bör de vara på plats. Tillsvidare är de nu på engelska.

UX -styrt beteende

Det finns en inställningspanel där du kan ställa in hur InDesign CC ska bete sig vid dubbelklick och skift + dubbelklick på Artikel, Bild och Sida.

Montering

När du monterar kan du välja mellan att automontera artiklar och annonser. Om du vill montera själv vid redigering, så har du alternativen att göra drag-n-drop, montera från meny eller att ladda en Placegun, alltså använda en laddad pekare.

Adornments - ramutsmyckningar - förtydligande symboler

Du kan välja att visa ramutsmyckningar eller förtydligande symboler på sidorna i InDesign, på förhandsvisningen i Newspilot och på sidan vid utskriften. Det finns många möjligheter att öka tydligheten då till exempel filer saknas eller länkar ändrats, vill visa annonsinfo med flera. Det här är en mycket praktisk funktion, som kan anpassas på samma sätt som i tidigare. En nyhet är att man kan se när man förlorar kontakten med Newspilot eller filserver på grund av till exempel svagt nätverk.