Vi har samlat alla presentationerna från dagen, keynote respektive de olika spåren, och de finns nu tillgängliga som nedladdningsbara pdf:er för den som vill. Bara klicka på länkarna nedan!

Klicka här för att ladda ner Keynote

Klicka här för att ladda ner Presentation från Spår 1 - Skriva, skapa, planera och publicera (Digitala Writern, Dashboard och Everyware)

Klicka här för att ladda ner Presentation från Spår 2 - Effektiv printproduktion och arbetsflöden, i en värld där digitalt går först. (Newspilot 4.9, InDesign CC, digitala Writern)

Klicka här för att ladda ner Presentation från Spår 3 - Bygg starka relationer med era läsare med Infomakers Nyhetsappar (App-plattform, Open Content, Live Content Cloud)

Klicka här för att ladda ner Presentation från Spår 4 - Ge dina mobila läsare den bästa läsupplevelsen på marknaden! (Infomaker E-papper)