Infomakers integritetspolicy gäller för personuppgiftsbehandling genom våra avtal för produkter och tjänster som är levererade av Infomaker Scandinavia AB. Integritetspolicyn gäller även personuppgiftsbehandling genom samtliga webbsidor på infomaker.se och infomaker.io.

Personuppgifter som behandlas hos Infomaker

Exempel på information som behandlas där Infomaker är personuppgiftsansvarig:

Namn på företag, kunders kontaktpersoner, enskilda personer.

Telefonnummer och e-postadress.

Information om användningen av webbtjänster, i form av bland annat IP-adresser i accessloggar.

Information om användningen av webbplatsen eller mobilappen, i form av bland annat vilka undersidor som besökts.

Chatt, mail och kalenderhändelser.

När Infomaker är personuppgiftsbiträde för kunders personuppgifter finns mer information om hanteringen i särskilda biträdesavtal.

Var hämtar Infomaker personuppgifter?

Vi samlar in upplysningar genom formulär på våra webbsidor, genom registreringar per mail eller genom att du är användare av någon av våra produkter/applikationer eller tjänster. Exempel på var personuppgifter samlas in:

I köp- och avtalsprocesser av produkter eller tjänster.

Vid användning (tex inloggning) av produkt eller tjänst.

Vid anmälan till webinarer, kurser och event.

Vid anmälan att motta våra nyhetsbrev per e-post.

Via Kontaktformulär.

När du använder våra webbplatser samlar vi automatiskt in och lagrar information om användningen med hjälp av cookies. Cookies är en liten datafil med text, som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Med hjälp av informationen i datafilen är det möjlig att använda för att följa en användares aktivitet på webbplatsen. Om du vill undvika cookies kan du ställa in din webbläsare på din dator så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies. Mer information finns tex i din webbläsares hjälpavsnitt.

Infomakers ändamål med att behandla personuppgifter

Infomaker behandlar personuppgifter i följande fall:

För att kunna ge tillgång till våra produkter och tjänster, samt vid support och drift av dessa.

För att kunna skicka och publicera relevant information.

För att kunna ta kontakt och erbjuda våra produkter och tjänster.

Vi kan skapa profiler baserat på bakgrunden av informationen som inhämtas, detta för att kunna erbjuda dig de mest relevanta produkterna och ge dig en god kundservice på våra webbsidor och i kundutskick. Profilerna baseras på den information som du frivilligt ger oss. Om du inte vill att ditt besök på våra webbsidor ska analyseras, kan du använda ett tillägg till webbläsaren. Vi inhämtar ingen information från tredje part med dessa profiler som grund.

Hur lagras personuppgifterna?

Personuppgifter från användning av våra produkter behandlas i Infomakers licensiering och användarhantering, vid drift och support, i fakturering och ekonomiadministration.

Information som inhämtats genom formulär på infomaker.se och infomaker.io lagras i våra register och används vid utskick, eventregisrering, support och dokumentation samt vid utveckling.

Vi lagrar också personuppgifter i våra kalendrar, mail, kontaktböcker i tex telefoner och datorer.

Hur och när tas personuppgifter bort ?

Personuppgifter kan tas bort efter kundens kontakt med Infomaker genom vår support och i enlighet med biträdesavtal. Vår policy är att vi lagrar personuppgifter så länge vi det finns ett ändamål för att behålla dem.

Vi lagrar viss information av säkerhetsskäl i tre månader innan den kan tas bort och enligt avtal kan det också vara längre tid vi behöver behålla uppgifterna.

Om det finns lagstiftning som gör att uppgifterna ska lagras kommer vi inte att ta bort informationen.

Utlämning av personuppgifter till tredje part?

Personuppgifter delas inte ut till tredje part av Infomaker, men Infomaker kan använda underleverantörer i leveransen. Sådana underleverantörer kan behandla personuppgifter å Infomakers vägnar.

Rättigheter

Som användare av Infomakers webbplats och som kund av Infomakers produkter och tjänster har du rätt att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan också kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du när som helst ta samtycket tillbaka, så du kan tex avsäga dig en prenumeration på vårt nyhetsbrev.

Om du tror att Infomaker inte har uppfyllt dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen GDPR, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: http://www.datainspektionen.se

Kontakt

Infomaker Scandinavia AB

PO Box 347

391 23 KALMAR

Sweden

+460480362000

Mer information

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.