Den första delen av Nära mig-funktionen gav läsaren möjlighet att följa nyheter från utvalda, personliga och unika geografiska områden. Nära hemmet, nära arbetet, nära barnens skola eller något annat som passar just den unika läsaren.

I steg två bygger vi ut Nära mig-funktionen med möjligheten att istället följa specifika ämnen eller författare. Kanske är det ditt lokala fotbollslag som intresserar? Eller Omsorg? Eller artiklar skrivna av en specifik ekonomijournalist? Oavsett område finns nu möjligheten för läsaren att följa just det som hen intresserar sig för. Nära mig helt enkelt.