Infomaker har beta-versioner av newspilotpluginer till Adobe InDesign CC 2015, 2017 och 2018. Nytt i InDesign CC-pluginerna till Newspilot är att man kan se kopplingen mot Newspilot på ett tydligt sätt.

Den nya utsmyckningen ligger flytande utanför sidan som färgade flygplan.

Så när du ser ett grönt flygplan har du kontakt med Newspilot. Om du får en orange färg, så saknar du kontakten med Newspilot. Om det är rött flygplan så har du inte kontakt med filservern där sidorna lagras.

Om du i något läge då du inte har kontakt filservern försöker att checka in ett dokument så kommer du att få en dialog med fråga om du är beredd att förlora dina förändringar.