Vi arbetar med ständig förbättring av alla tjänster som utvecklas, underhålls, bevakas av Infomaker. Underhåll och uppgraderingar kan rullas ut under arbetstid utan driftstopp. Våra molnbaserade tjänster är redundanta och skalbara i Amazons miljöer, där Infomaker kan ta fullt ansvar för drift, support och underhåll. Vi erbjuder dessutom support inom ramarna för "kontorstider" eller under produktionsdygnet. Vi kan också erbjuda applikationsansvar som ger er möjlighet till flexibel teknisk kompetens.

Drift

Infomaker dispatch central ger omedelbara larm till vår organisation som alltid finns i beredskap. Kritiska larm hanteras med korta ledtider. Rätt resurs finns snabbt på plats och kommunkationskanaler sätts upp för att informera om aktiviteter som görs för att stabilisera och återställa produktionsmiljöer. Orsaker till driftstörningar följs upp och utreds för att leda till ytterligare förbättring och stabilitet av miljöerna.

Support

Vi erbjuder support via telefon, mejl eller jira-ticket system. Vår support samordnas av en koordinator som ser till att ditt ärende får rätt attention och rätt kompetens för att lösa ärendet på lämpligt sätt. Alla på Infomaker är tillgängliga resurser för support, allt från konsult, projektledare till seniorutvecklare - allt för att erbjuda den bästa supporten för dig. En viktigt del i vårt supportarbete är att dagliga ärenden leder till ständig förbättring av vår leverans. Inget ärende är för litet eller för stort för att kunna leda till lärdom och förbättringar.

Läs mer om hur vi lagrar ditt innehåll, tillgängligt och säkert,