I vår instruktionsvideo ser du hur enkelt det är att byta mall i InDesign CC och Newspilot. Steg för steg instruktion med informativa texter.