I tidigare versioner av Newpsilot-plugins för Indesign CS6 var du tvungen att börja med att skapa en artikeltyp i Newspilot och sedan byta till Indesign, skapa din layout, växla tillbaka till Newspilot och välj artikelinställningar och importera layouten. I de nya pluginsen för Indesign CC måste du fortfarande skapa din artikeltyp i Newspilot men allt arbete med att skapa layouter och lägga till dem till artikeltyper görs i Indesign CC! En stor tidsbesparning för dig som skapar mallar.

Den nya funktionen autotagga layout baseras på dina återföringsinställningar som är sparade i Newspilot. Genom att lägga in exempeltext i ramarna kan autotaggningen sätta rätt tagg på rätt ram.