•Writerns gränssnitt är avskalat, modernt och intuitivt och kräver ingen introduktion.

•Strukturerad text

•Infogat innehåll som bilder, videos, undersökningar eller kod

•Socialt inbäddat innehåll

•Teasers, sammanfattningar och faktarutor

•Inbyggt arbetsflöde för bilder

•Metadata

•Stöd för AI

•Arbetsflöde för publicering

•Öppet för utvecklare att addera ytterligare plugins

•Gemensam, och samtidig, editering

Att skriva och skapa innehåll i vår Writer är smidigt och enkelt. Kärnan i Writern är en vältestad, snabb och strukturerad textredigerare som låter dina reportrar arbeta fokuserat.

Berika digitalt

I Writern kan du enkelt infoga Tweets, Instagrambilder, Facebook-inlägg eller LinkedIn-inlägg genom dra-och-släpp-funktionalitet eller genom att klistra in dess url:er. Skapa teasers för din artikel, helt anpassad för webben, appar eller sociala medier.

Berika dina artiklar med faktarutor, sammanfattningar eller recensioner. Eller skriv ett helt eget plugin till vår Writer för att göra tillägg.

Som användare drar-och-släpper du bilder till din artikel, Writern tar hand om resten. Som standard laddas bilden upp till effektiv lagring på Amazon S3. Bildens metadata extraheras och en förhandsgranskning av bilden skapas. Med hjälp av fördefinierade soft-crops skapas automatiskt en bildbeskärning utan någon inblandning av användaren men givetvis är det möjligt att själv anpassa bilden manuellt.

Metadata is king

Nästan lika viktigt som själva innehållet är artikelns metadata. I en algoritmstyrd värld är en artikel utan metadata så gott som osynlig.

Writern har en hel uppsättning anpassningsbara fält för metadata för att du ska kunna klassificera ditt innehåll så som du önskar. Exempelvis kategorier, person, organisation, plats, händelse eller produkt).

Metadatan som krävs för publicering är enkel att lägga till vilket gör att användaren älskar att arbeta i det användarvänliga gränssnittet.

Metadata kan också anges genom en ansluten AI-tjänst, som exempelvis Google Natural Language API.

Utveckla egna plugins

TT Nyhetsbyrån har skapat ett bildplugin för att du ska kunna söka tt-bilder direkt i Writern. Sök, välj och dra och släpp bilderna till artikeln.

Flowplayer och Screen9 har skapat plugins för att du enkelt ska kunna berika artiklar med deras videoinnehåll.

Sharing is caring

De plugins du skapar kan du välja att dela med andra eller hålla för dig själv. Saknar du ett plugin kan dina utvecklare enkelt skapa egna plugins för att underlätta arbetet för era reportrar.

För att komma igång med att skapa ett eget plugin tar du kontakt med din vanliga Infomaker-kontakt för att få tillgång till en miljö och en publik utvecklarportal.

Vill du läsa mer om Digitala Writern, ladda ner vårt produktblad här.

Läs mer om hur du kan skapa och planera ditt innehåll i de relaterade artiklarna nedan,