Nino, Totte, Jakob och Joakim läser tredje året vid Linnéuniversitetets program för Interaktionsdesign och genomför under våren sitt projektarbete hos oss.

Hos oss genomför gruppen ett arbete för att utveckla och ta fram ett nytt Concept Admin för Infomakers taggningsunivers.