Christoffer Ekberg kommer från Linnéuniversitetets Webbprogrammeringsutbildning och ansluter till Writer-teamet.

Erik Vasques Petersson har börjat i Everyware-teamet. Han har tidigare jobbat på Ericsson i Karlskrona och kommer nu att jobba som webbutvecklare. Hans första uppgifter är funktioner på vår egen sajt, infomaker.se.

Dessutom säger vi välkommen tillbaka till Peter Persson som från den 1:a oktober har förstärkt vår Writer-team.

David Tynnhammar är en ny del av team ePaper. Han kommer tidigare från Comenius där han bland annat har jobbat med Java och Angular.

Nicklas Jarnesjö från Webready, som tidigare har anlitats per projekt, förstärker också Everyware-teamet på kontinuerlig basis med initialt fokus på Norran.

Slutligen får vi också extra hjälp i Writer-teamet av Oscar Karlsson, kollega med Niklas Jarnesjö på Webready.

Vi är nu rustade för hösten och ser med spänning fram emot allt som ska, och kommer att, genomföras!