Kort instruktion här med ett par exempel.

Kicka på inlägget eller bilden

Markera URL:en och dra eller kopiera in den i Writern

Facebook-exempel

Twitter-exempel

Klipp och klistra embeds inne i Writer artikeln funkar också så klart. Så att du kan flytta din embed.