Det här är funktionalitet som stadigt utökas i Indesign CC pluginerna.

Läs mer

Läs mer om InDesign CC i Handboken.