Översättningen till svenska ger möjlighet att jobba med en nästan helt svensk upplevelse i InDesign.

Svenska menyer och svenska i dialoger och inställningar. Om du hittar dialoger som är på engelska fortfarande så tar vi gärna den informationen via din systemansvarige eller vanliga Infomakerkontakt.

Några exempel på svenska InDesign CC med Infomakers pluginer.

Öppna sidan i Newspilot.
Ha inställningar för automatisk annonsplacering och uppdatering.
Montera artikel med hjälp av Aktivt dokument, som visar sidans innehåll och möjliga kommandon.

Om du vill köra InDesign CC på svenska så ska du ladda ner version Cyan eller senare version. Den finns här i inloggat läge.