Här finner du en kort videoguide till hur du gör konfigurationen av appen Newsplanner i Dashboard. Newsplanner kan konfigureras till att hantera planering av ett nyhetsdygn eller en nyhetsvecka. Innan du kan börja använda Newsplanner måste följande delar finnas på plats:

• Dashboard version högre än 1.0.0-rc.0 ( högre än 1.1.0-rc.0 för förbättrat språkstöd)

• Dashboard LCC-plugin (version högre eller lika med 1.2.1) aktiverad tillsammans med konfigurerad OC.

• Dashboard ICP-plugin (version högre eller lika med 1.0.0) aktiverad och konfigurerad så att bilder fungerar.

• Slutligen krävs en korrekt pluginkonfiguration av Newsplanner pluginet.

Via följande länk nås info om konfigurationen med många varianter och exempel på konfiguration: För Infomaker-konsult i wikin.