Montering av markerad bild från Newspilot direkt på tex första sidan är efterfrågad. Det förstod vi så snart Beta 13 pluginerna togs i skarp produktion och därför läggs den funktionaliteten till i releasen för Beta 14.