Instruktionsvideon visar hur du gör.

Steg för steg fungerar det så här.

1. Montera ditt biblioteksobjekt (som är taggat) på sidan.

2. Markera ramarna.

3. Markera artikeln som ska monteras i ramarna i Articles panelen.

4. Välj Save article i Articles panelens menyn.

5. Välj Update article content i Articles panelens meny. Med kommandot Update article content kommer dina InDesign specifika objekt, såsom polygoner mm att bibehållas men övermaterial kommer inte att monteras.

Några förutsättningar som krävs för att kunna montera artiklar i biblioteksobjekt är Newspilot version 4.9.10 och InDesign CC Newspilot plugin beta 13. Dina biblioteksobjekt behöver också vara taggade med hjälp av panelen "Layouts" och menyvalet "Autotag frames".