– Det vi alltid brottats med under den digitala transformationen är att optimera flödet av artiklar. Med Dashboard har vi för första gången fått ett automatiserat planeringsverktyg för hela nyhetsveckan. Det har tagit oss många steg framåt, säger Marcus Ekdahl, redaktionschef på HD-Sydsvenskan.

Utmaning

Att vara en digital tidning handlar idag inte bara om att publicera digitalt. Man måste även tänka på läsarnas vanor på ett annat sätt än när det gäller papperstidningen. På HD-Sydsvenskan har man lagt mycket kraft på att optimera nyhetsflödet genom att kartlägga vilka typer av artiklar som fungerar bäst på olika tider av dygnet. T.ex. vill många läsa korta, snabba nyheter på mobilen på morgonen för att få koll på världsläget, medan längre intervjuer och avslöjanden får bättre genomslag på kvällar och helger.

Men att planera publiceringen av artiklarna på ett effektivt sätt har länge varit en utmaning.

– Första steget var att skapa ett flöde där man inte publicerar allt på en och samma gång. I många år har man planerat utifrån en pappersproduktion. Så när en reporter var klar med en artikel klockan 16:30, då tryckte man på ”Publicera”, och sen gick man hem. Och då kom alla artiklar på en gång, även på nätet, säger Marcus Ekdahl.

Den vanan bröt man genom att dela upp nyhetsdygnet i fyra delar, där rätt sorts artikel publiceras vid rätt tidpunkt. Men det ledde till en väldigt tidskrävande planeringsprocess där allt behövde koordineras manuellt mellan många olika avdelningar.

– Det bästa vi hade att planera digitalt med var Google Dokument, där vi kunde skriva in hur och när respektive avdelning skulle publicera. Men det ledde till mycket manuellt arbete, särskilt när man behövde göra ändringar, säger Marcus Ekdahl.

Lösning

Infomaker har med hjälp av HD-Sydsvenskans idéer utvecklat Nyhetsdygnet, en applikation till plattformen Dashboard som ger en visuell överblick över alla planerade artiklar. Med Nyhetsdygnet kan man skapa kolumner som visar vad som ska publiceras på olika tider av dygnet, antingen för hela tidningen eller bara enskilda kategorier som sport och lokala nyheter. Artiklarna skickas sen ut automatiskt vid det inställda klockslaget. Om publiceringstiden ändras uppdateras hela systemet automatiskt, så att alla kan se den aktuella tiden.

På så vis kan redaktionen se hela nyhetsflödet på en skärm.

– Det är första gången vi har en planering som är helt inriktad på den digitala publiceringen. Fördelen med Dashboard är att man får ett automatiserat och skarpt planeringsverktyg. Du kan väldigt snabbt planera ditt nyhetsdygn eller nyhetsvecka i ett skarpt läge. Det har sparat oerhört mycket arbetskraft och tid eftersom vi slipper synka och stämma av med alla olika avdelningar, säger Marcus Ekdahl.

Nyhetsdygnet är ett resultat av ett nära samarbete mellan Infomaker och dess kunder, där HD-Sydsvenskan varit en drivande partner. Applikationen är nu tillgänglig för alla användare av Dashboard, och har redan börjat användas av flera tidningar.

– Det här är en produkt som visar hur vi jobbar tillsammans med våra kunder för att hitta lösningar som möter deras specifika behov. Nyhetsdygnet uppdateras även kontinuerligt med nya funktioner, som t.ex. en drag-and-drop lösning som gör att man enkelt kan flytta artiklar mellan olika kolumner, säger Erik Thörnqvist, projektledare på Infomaker.

Resultat

Användandet av Nyhetsdygnet sparar tid. Det ändrar också tidningens fokus på hur man ska arbeta digitalt.

– Hela redaktionen har gjort ett skifte så att vi nu jobbar med inriktning på den digitala planeringen. Men i förlängningen stärker det även papperstidningen, eftersom vi nu planerar för en hel nyhetsvecka och kan ha en bättre framförhållning, säger Marcus Ekdahl.

En annan stor fördel är också att man får en bättre överblick över antalet artiklar som planeras, eller har publicerats, inom en viss kategori. På så vis kan redaktionen lätt se om de möter de parametrar satts upp för vad man vill producera. Genom att även mäta läsandet av alla artiklar kan man tydligt se om man väljer rätt tidpunkt för publiceringen av olika sorters texter.

– För oss är det ett väldigt avgörande steg, att faktiskt kunna fatta ett beslut som säger att nu har vi publicerat tillräckligt. När vi bara hade en papperstidning visste vi alltid precis när vi var färdiga för dagen. Men det här är första gången vi kan säga det för den digitala utgåvan. Och då kan vi även optimera våra resurser, vilket är vad det handlar om i slutändan, säger Marcus Ekdahl.

Om HD-Sydsvenskan

HD-Sydsvenskan är ett av Sveriges största mediehus. Vi publicerar det folk snackar om i södra Sverige och vi hjälper människor att fatta bättre beslut. Med över 170 års erfarenhet kan vi ge våra användare rätt information på bästa möjliga sätt precis när den behövs.

Om Infomaker

Infomaker arbetar med lösningar för publicering, arkivering och distribution av innehåll åt marknadens största mediehus och tidningar. Har mer än 20 års branscherfarenhet och över 250 kunder i Sverige, Norge, Finland och Holland. Infomaker förvärvades i juli 2018 av Newscycle Solutions.