“Det är viktigt med en känsla när man använder ett skrivverktyg. Och det är det som är Digital Writers styrka. Man känner sig hemma på en gång, det räcker med 20 minuters utbildning och sedan kör du igång.” David Karlsson, utvecklingschef, Stampen Lokala Medier

Utmaning

De senaste 10 åren har papperstidningar till stor del ersatts av smartphones och läsplattor, och sociala medier har gett oss helt nya möjligheter att dela och konsumera nyheter. Idag är det “upplevelsen” som räknas. För journalister innebär detta ett nytt tanke- och arbetssätt.

– Dagens reportrar måste tänka helt kanaloberoende och fokusera på den primära uppgiften vilket är att skapa innehåll så att innehållet i sig blir bättre. Det är det vi kommer att leva på framöver, förklarar David Karlsson, utvecklingschef på Stampen Lokala Medier.

På GP, precis som på Stampens övriga tidningsredaktioner, använde man sig av ett system för att skapa nätversionen och ett annat för papperstidningen. Prestigen bland journalisterna låg främst i att producera för “papper” och fokus låg därför enbart på hur texten såg ut i pappersprodukten, inte hur den såg ut på webben.

Infomaker Bild Stefan Berg

Lösning

Enkelhet blev ledordet och GP såg att det absolut viktigaste var att byta ut redaktionens skrivverktyg. Man ville ha en digital plattform där man kunde producera allt på en och samma gång och där det blev enkelt för journalisterna att berika sitt material. Valet föll på Infomakers Digital Writer.

– Vi ville att det skulle bli så enkelt som möjligt att skapa innehåll, oavsett om reportern refererar en match på Ullevi eller skriver en filmrecension på redaktionen. De ska inte behöva fundera över saker som teckenantal. Därmed får vi också ut mer innehåll per reporter och innehållet blir rikare, säger David Karlsson som jobbade med införandet av Digital Writer.

Infomaker Bild Stefan Berg

Resultat

David Karlsson säger att Digital Writer har haft en väldigt positiv inverkan på redaktionens arbetssätt, men har också gjort att allas jobb har blivit enklare, från reportrar, redaktörer och redigerare till teknisk personal.

– Alla använder sig av samma verktyg och reportrarna kan logga in och skriva i det oavsett vilken enhet de har med sig när de är ute. De kan enkelt slänga in en spotifylista, ett bildspel eller en Youtube i sina produkter, och allt bidrar till att upplevelsen blir rikare för den som konsumerar våra nyheter, säger han och fortsätter:

– Vi älskar det. Jag har jobbat här i 20 år och varit med om ett antal systembyten, men det här har varit i princip 100 % glädje från alla möjliga håll. För användarna är det enkelheten och smidigheten som sticker ut, och för oss på den tekniska sidan så är det att det är så lätt att utbilda i, samt enkelt att lägga till ny funktionalitet.

David Karlsson säger att systemskiftet gör att Stampen, vars andra tidningsredaktioner kommer att göra samma systemskifte inom kort, nu är väl förberett för mediabranschens framtida utmaningar.

– I och med den övergången har alla börjat tänka innehåll först, på riktigt. Detta gör att vi kommer att leverera högre kvalitet till våra läsare.

Relaterade artiklar

Om Stampen

Stampengruppen är en av Sveriges ledande mediekoncerner. Med 14 titlar på västkusten förser de dagligen över en miljon människor med lokal kvalitetsjournalistik, engagerande nyheter, opinionsjournalistik, viktiga debatter och analyser av det som sker nära men också nationellt och i världen. Löftet till alla dem som tar del av deras innehåll – oavsett om det är på papper, digitalt eller live på en scen – är att jobba nära deras vardag med journalistik som är viktig för dem och deras samhälle.

Om Infomaker

Infomaker arbetar med lösningar för publicering, arkivering och distribution av innehåll åt marknadens största mediehus och tidningar. Med över 250 kunder i Sverige, Norge, Finland och Holland, och mer än 20 års branscherfarenhet, kan vi erbjuda våra kunder det allra bästa när det gäller redaktionella arbetsflöden och publiceringsprocesser. Våra nya verktyg Writer och Dashboard stödjer journalistiskt arbete inom digital planering, produktion och presentation, och uppskattas av både journalister, redaktörer och läsare. Tillsammans med det redaktionella systemet Newspilot erbjuder vi det moderna mediahuset en komplett lösning för både digitalt och print.