Norran hade en önskan om att förbättra och förenkla redaktionens arbetssätt och utmaningen var att planera tekniken runt detta för att få till det arbetsflöde de önskade. Det skulle vara sömlöst, snabbt, förenklat och fritt. De ville kunna röra sitt fritt mellan miljöer, oberoende av både fysisk och digital plats.

Projektet tog sin början våren 2017, då avtalet signerades, och redan senare under våren gick vi live med ePaper. I september påbörjades arbetet med Everyware-sajten och i februari 2018 var vi redo att gå live med hela det nya arbetssättet där även Writer, Dashboard, OC-listor och en Newspilot-integration ingick.

Det nya arbetssättet innebär exempelvis att för en webbredaktör kommer innehållet först, fokus ligger på webbens alla styrkor. Norran använder Digitala Writern i Chrome och kompletterar med OC-listor för att styra sajtens innehåll. Till detta har de kopplat Newsday Planner för att kontrollera innehållet via tidsslottar över dagar, tider och kanaler. Allt för att rätt innehåll ska publiceras i rätt tid, på rätt dag, för maximal uppmärksamhet.

Utmaningen i detta stora projekt var att sjösätta allt samtidigt. Utvecklingen har hela tiden drivits parallellt med projektet och det har varit väldigt teknikintensivt och komplext.

”Till en början valde vi Infomakers digitala lösningar för att vi ville få bättre synergieffekter med vår befintliga printstruktur. Efter projektet kan vi konstatera att dessa digitala lösningar har ben att stå på själva – vare sig man har Infomakers grundstruktur eller inte.” säger Theodor Ekenstedt, Nyhetschef Norran.

“Vi har en väldigt hög utvecklingstakt kring nya verktyg på Infomaker och att tillsammans med en driven kund få chansen att produktionssätta hela vårt univers i ett bräde har varit både utmanande och väldigt roligt. Norran är en kund med tydliga visioner och mål, där redaktionen och läsaren är i fokus och Infomaker har den tekniska plattformen och verktygen. Tillsammans gav det förutsättningarna att nå både effekt och resultat. Nu har man nya moderna verktyg anpassade för dagens behov som kraftigt har förändrats under senare åren. Att publicera, i olika kanaler, berikat enligt behov och vid olika tidpunkter är nu både möjligt, snabbt och enkelt. Precis som vi förväntar oss idag.” säger Ulrika Billström, projektledare Infomaker.

Vill du läsa mer om Norrans övergång till nya redaktionella system och en ny nyhetssajt kan du göra det här.

Frågor besvaras gärna av,

Theodor Ekenstedt

Nyhetschef, Norran

E-post: theodor.ekenstedt@norran.se

Tfn. 0720-506 901

Ulrika Billström

Projektledare, Infomaker

E-post: ulrika.billstrom@infomaker.se

Tfn. 0733-85 94 94

Om Norran

Norran ägs sedan 1972 av en stiftelse som heter Skelleftepress. Detta är en organisation som består av ett trettiotal intressenter runt om i tidningens spridningsområde. Intressenterna är enskilda personer som dels ställer sig bakom tidningens frisinnat liberala idéer, men också är engagerade för det lokala samhällets utveckling. När stiftelsen väljer in nya intressenter ska jämn könsfördelning, rimlig åldersfördelning och representation från områdets olika delar eftersträvas. Basen för Skelleftepress värderingar sammanfattas i ordet frisinne.

Om Infomaker

Infomaker arbetar med lösningar för publicering, arkivering och distribution av innehåll åt marknadens största mediehus och tidningar. Med över 250 kunder i Sverige, Norge, Finland och Holland, och mer än 20 års branscherfarenhet, kan vi erbjuda våra kunder det allra bästa när det gäller redaktionella arbetsflöden och publiceringsprocesser. Våra nya verktyg Writer och Dashboard stödjer journalistiskt arbete inom digital planering, produktion och presentation, och uppskattas av både journalister, redaktörer och läsare. Tillsammans med det redaktionella systemet Newspilot erbjuder vi det moderna mediahuset en komplett lösning för både digitalt och print.