Bloomington, MN, USA — 5 juli 2018 — NEWSCYCLE Solutions ("Newscycle"), den ledande mjukvaruleverantören för den globala mediebranschen, tillkännager idag förvärvet av Infomaker, ett svenskt mjukvaruföretag som erbjuder öppna, molnbaserade produktions- och publiceringslösningar för att skapa, lagra och presentera innehåll i alla kanaler.

Infomaker är den dominerande leverantören av digitala verktyg för innehållsskapande, planering och produktion i Norden. Sju av de tio största mediehusen använder Infomakers lösningar och system. Över 90 procent av Sveriges mediebolag använder Infomakers verktyg. 2012 utökade Infomaker sitt digitala fokus. Infomaker levererar sedan dess allt fler lösningar och moduler för innehållsproduktion och flerkanalspublicering. De molnbaserade lösningarna från Infomaker kan skalas att passa såväl vid enklare nyhetsproduktion som i stora multimiljöer i parallella, redundanta kluster.

”Infomaker levererar och utvecklar en modern, innovativ och flexibel digital produktions- och publiceringsplattform som utnyttjar kundnära och agila utvecklingsmetoder”, säger Denise Warren, styrelsemedlem i Newscycle och tidigare chef på Tribune Publishing och New York Times. “Newscycles kunder kommer att få stora fördelar och tjäna på att vi nu erbjuder dessa lösningar och arbetsmetodik.”

Genom att integrera Infomakers verktyg med Newscycles befintliga produkter kan vi nu erbjuda kunder över hela världen innovativa verktyg för innehållsproduktion, lagring och presentation tillsammans med Newscycles industriledande lösningar inom annons, prenumeration och mobila lösningar. Detta möjliggör att mediehus kan arbeta effektivt och ändamålsenligt med alla plattformar och på alla nivåer inom sin organisation.

“Infomaker är, precis som Newscycle, fokuserade på framtiden för mediaindustrin och att göra innehåll tillgängligt i alla kanaler,” säger Scott Roessler, VD Newscycle. “Infomakers lösningar stödjer flerskiktade arbetsflöden, där produktion av innehållet separeras från lagring, tillgänglighet och presentation. Flexibiliteten gör det möjligt för kunderna att snabbt reagera på förändrade affärsbehov eller att göra affärer då nya digitala tillfällen uppkommer.”

"Med den samlade kompetens, erfarenhet och supportresurser som Newscycle och Infomaker nu erbjuder, är vi äntligen rustade att uppnå vårt mål att utveckla ”medieplattformen för allt”. Där all form av digital produktion och publicering stöds, oavsett företagets storlek, bransch eller var i världen du befinner dig", säger Karin Söderlund, VD på Infomaker.

Affären slutfördes den 3 juli 2018. De finansiella villkoren har inte offentliggjorts.

Om NEWSCYCLE Solutions

Newscycle är den ledande globala leverantören av mjukvara och tjänster till mediabranschen.

Våra lösningar inom innehålls, annons, prenumeration och mobilt skapar god lönsamhet och accelererar digitala affärsmodeller.

Med huvudkontor i Bloomington, Minnesota, USA och med kontor över hela världen är Newscycle en partner att lita på och som dagligen betjänar mer än 10.000 nyhetsorganisationer, radio/tv, magasin, finansiella tjänster och företagskunder.

Besök newscycle.com för mer information eller skriv till oss på info@newscycle.com.

Peter Marsh

VP Marketing

NEWSCYCLE Solutions

peter.marsh@newscycle.com