“Innan brukade reportrarnas första frågor ofta handla om format: Hur skulle deras material publiceras i papperstidningen, vad skulle det vara för tecken- och spaltantal, och hur såg planen ut vad gällde bilder? Nu ställer de inte sådana frågor längre utan fokuserar direkt på det journalistiska innehållet.” Theodor Ekenstedt, Nyhetschef, Norran

Utmaning

I takt med samhällets digitalisering behövde Norran, som har sin huvudredaktion i Skellefteå, bättre synkronisera papperstidningen och webben. Reportrarna på de olika redaktionerna använde sig av olika system för att producera och publicera sina alster och det stal onödigt mycket tid och fokus från deras egentliga arbete.

– I slutet av varje arbetsdag kunde webbreportrarna nästan slita sig i håret när de kom på att de var tvungna att gå igenom allt de publicerat under dagen och därefter klippa och klistra in det i vårt redaktionella verktyg för printpublicering, berättar Theodor Ekenstedt, Nyhetschef på Norran och som är en av tidningens nyckelpersoner i projektets implementering.

– Vi ville ha ett enda system som funkade för alla.

Lösning

Infomaker, som har haft Norran som kund sedan tidningen utvecklade sin webbredaktion och tog in Newspilot på 1990-talet, förhörde sig om tidningens behov och insåg att det även fanns önskemål om ett friare, flexiblare och rörligare arbetssätt.

– Att reportrarna skulle kunna jobba i vilket verktyg de ville så att de kunde producera oavsett om de rapporterade från en bilolycka, en hockeymatch eller om de satt på redaktionen, förklarar Ulrika Billström, projektledare på Infomaker.

Man ville också att det skulle bli enklare att planera såväl jobb som publikationer, med en önskan om att man lätt skulle kunna programmera artikelpublikationer i förtid.

Det var ett omfattande projekt som Infomaker löste genom att bygga ett moln som inrymmer verktygen Digital Writer, Dashboard, Newsday Planner, Open Content Editorial, Open Content-listor, Open Content Satelit, och Everyware. Därtill uppgraderade man papperstidningens redaktionella verktyg Newspilot och integrerade det med verktygen som fanns i molnet. Det gamla, in-house utvecklade systemet för webben togs bort.

Rent konkret så betyder detta att journalisten idag arbetar i skrivverktyget Writer, medan nyhetschefen jobbar i Newspilot varifrån han eller hon har full koll på vad skribenterna gör och kan enkelt gå in och öppna och justera i artiklarna därifrån. Dashboard används för planering. Verktygen har ett enda gränssnitt och finns tillgängliga som flikar i en browser.

Varje grupp gick en två timmar lång utbildning för att lära sig att använda plattformen.

– Det är en flexibel plattform som tål förändringar och nya kravställningar. Förutom de publiceringskanaler som finns idag, som webbsida, app, och e-papper, så är det enkelt att koppla på nya som eventuellt dyker upp i framtiden, säger Ulrika Billström.

Resultat

På Norran finns det inte längre några barriärer mellan print och webb, utan alla tidningens medarbetare jobbar i ett och samma system. “Klipp och klistra”-hanteringen är helt borta och formatanpassningar är inget reportrar längre behöver tänka på.

– Reportrarna är väldigt lyckliga över den frihet de nu har att själva bestämma över sina artiklar. De känner sig inte lika fjättrade som de gjorde med det gamla systemet, säger Theodor Ekenstedt.

Det har även blivit enkelt och intuitivt för reportrarna att berika sitt webbmaterial med exempelvis YouTube-klipp, tweets, bildspel och livesändningar - oavsett var de befinner sig.

– Tröskeln har blivit lägre för alla våra medarbetare att satsa på digitala komponenter, vilket de kanske inte hade gjort annars, säger han.

För redaktörerna innebär det nya ekosystemet att de enkelt kan planera och styra hela Norrans innehåll i ett och samma transparenta system.

– Det har blivit ett helt annat arbetsflöde nu, det flyter helt fritt.

Övergången till det nya systemet väntas inte leda till några omedelbara intäkter eller ekonomiska besparingar i sig.

– Den allra största vinsten är att våra reportrar nu kan jobba med det som de är bäst på: att gräva fram nyheter och skapa bra innehåll, istället för att slösa tid på alla måsten som kantade arbetsdagen tidigare, avslutar Theodor Ekenstedt.

I ett nötskal

Utmaning: Norran vill skapa ett enda system för att undvika att reportrar var tvungna att "klippa och klistra" sina webbartiklar in i ett annat system för att de sedan skulle in i papperstidningen. Man ville ha ett fritt system och enkelt system där man enkelt kunde röra sig emellan såväl nättidningen som papperstidningen. Man ville också att reportrar skulle bli befriad från tidsödande formatfrågor.

Lösning

Infomaker byggde ett moln som inrymde en rad olika system som gjorde att tidningens medarbetare kunde röra sig fritt mellan print och webb. Man lade också till planeringsverktyg och gjorde det möjligt för tidningens medarbetare att kunna komma åt systemet oavsett var de befinner sig. Plattformen är uppbyggd i moduler, nästan om ett lego, som gör det enkelt att koppla på nya funktioner, verktyg och kanaler om det skulle finnas behov för det i framtiden.

Resultat

Norran har fått ett nytt arbetssätt där journalisterna inte längre behöver tänka på form eller format utan kan koncentrera sig direkt på det journalistiska innehållet. Så fort en artikel publicerats finns den tillgänglig för både pappers- och nättidningen. Det nya ekosystemet av verktyg har också gjort att det blivit enkelt att berika webbens artiklar med exempelvis live-sändningar, filmklipp eller bildspel. Plattformen hjälper tidningens journalister att skapa bättre innehåll av högre kvalitet - ett måste inom morgondagens tidningsvärld.

Relaterade artiklar

Om Norran

Norran har sin huvudredaktion i Skellefteå och har ett trettiotal redaktionella medlemmar. Tidningen har en upplaga på 17 500. Tidningen ägs sedan 1972 av en stiftelse som heter Skelleftepress. Detta är en organisation som består av ett trettiotal intressenter runt om i tidningens spridningsområde. Intressenterna är enskilda personer som dels ställer sig bakom tidningens frisinnat liberala idéer, men också är engagerade för det lokala samhällets utveckling. Basen för Skelleftepress värderingar sammanfattas i ordet frisinne.

Om Infomaker

Infomaker arbetar med lösningar för publicering, arkivering och distribution av innehåll åt marknadens största mediehus och tidningar. Med över 250 kunder i Sverige, Norge, Finland och Holland, och mer än 20 års branscherfarenhet, kan vi erbjuda våra kunder det allra bästa när det gäller redaktionella arbetsflöden och publiceringsprocesser. Våra nya verktyg Writer och Dashboard stödjer journalistiskt arbete inom digital planering, produktion och presentation, och uppskattas av både journalister, redaktörer och läsare. Tillsammans med det redaktionella systemet Newspilot erbjuder vi det moderna mediahuset en komplett lösning för både digitalt och print.