Förutom personaliserade nyheter innehåller appen också digitala utgåvor som publiceras morgon och kväll. Ett urval av de bästa nyheterna, extra snyggt förpackat och presenterat för läsaren. De digitala utgåvornas regelbundenhet ger kontinuerlig påminnelse om MinBT.

- Vi har utvecklat konceptet MinBT för att förbättra upplevelsen för våra betalande kunder som besöker oss via mobilen. Antalet läsare i mobilen fortsätter att öka och genom att ha en app med inloggning från start hoppas vi öka nyckeltalen när det gäller andel inloggade kunder totalt och framför allt i mobilen, säger Gota Medias affärsutvecklingschef Morgan Andersson.

- Under utvecklingsarbetet har vi haft daglig kontakt och täta avstämningar. Jag ser projektet som ett väldigt lyckat samarbete mellan Gota Media och Infomaker. Och det är resultatet av mycket duktiga och engagerade medarbetare i båda företagen, säger Jonas Dahlin, affärsutvecklare och projektledare på Gota Media.

- Apparna är helt byggda på Infomakers nya plattform för nyhets- och media-appar men samtidigt helt anpassade efter Gotas Medias design, funktioner och nyhetsflöden. I stället för att fastna i kostsamma utvecklingsprojekt har projektet kunnat fokusera på innehåll och användarupplevelse, berättar Peter Månsson, CTO Infomaker.

- Vi är övertygade om att MinBT leder till att läsarna upplever större värde av BT:s innehåll. Erfarenheter från andra app-projekt visar på längre tid spenderad per session, liksom fler sidvisningar. Även om det är de allra första veckorna så ser vi tydligt den trenden också för MinBT, fortsätter Peter Månsson.

- I första läget har vi riktat marknadsföringen av appen till befintliga kunder. Efter en dryg vecka har vi över 10 000 användare. Vi kan redan se att läsarna spenderar längre tid och läser fler artiklar i appen jämfört med inloggade mobilanvändare på sajten. Det är en mycket bra start, säger Jonas Dahlin.

Vill du testa apparna kan du skapa ett konto och testa fritt i 30-dagar, klicka här!

Vill du veta mer om Gota Medias nya appar och dess funktioner? Vänligen kontakta,

Jonas Dahlin

Affärsutvecklare, Gota Media AB

E-post: jonas.dahlin@gotamedia.se

Tfn: +46 (0)70 977 87 88

Peter Månsson

CTO, Infomaker AB

E-post: peter.mansson@infomaker.se

Tfn: +46 (0)70 558 84 80

Om Gota Media

Koncernen Gota Media tar avstamp i sin publicistiska värdegrund och i uppdraget från ägarna att spela en betydelsefull roll för att hålla demokratin levande och aktiv. Metoden är klassisk journalistik; nyhetsförmedling, opinionsbildning, information, granskning och folkbildning.Med stark lokal närvaro och nära relationer med läsare, kunder och andra aktörer erbjuder koncernens varumärken effektiv och relevant marknadskommunikation för näringsliv och handel.Koncernen ägs av två stiftelser som betonar långsiktighet i ägandet och behovet av fria pressröster.I omställningen till det nya medielandskapet är Gota Medias strategi både klassiska printprodukter och digital utveckling.

Om Infomaker Scandinavia AB

Infomaker arbetar med lösningar för publicering, arkivering och distribution av innehåll åt marknadens största mediehus och tidningar. Med över 250 kunder i Sverige, Norge, Finland och Holland, och mer än 20 års branscherfarenhet, kan vi erbjuda våra kunder det allra bästa när det gäller redaktionella arbetsflöden och publiceringsprocesser.

Våra nya verktyg Writer och Dashboard stödjer journalistiskt arbete inom digital planering, produktion och presentation, och uppskattas av både journalister, redaktörer och läsare. Tillsammans med det redaktionella systemet Newspilot erbjuder vi det moderna mediahuset en komplett lösning för både digitalt och print.