Den som vill fortsätta använda Oracle JDK 8 med tillgång till uppdateringar måste betala en licensavgift till Oracle. Att fortsätta använda Oracle JDK 8 efter januari 2019 utan att betala sådan licens innebär inte att du bryter mot licensen eller att det slutar fungera. Men du får inga uppdateringar på Java 8, vilket i praktiken innebär att den versionen självdör.

Oracle har parallellt förändrat ändrat sin licensmodell för kommersiell användning av Java, vilken innebär att du behöver en prenumeration för kommersiell användning av Oracle JDK. Läs mer om Oracles modell här:

https://java.com/en/download/release_notice.jsp

Om du inte vill teckna ett sådant avtal med Oracle är lösningen att byta till OpenJDK, det Open Source-projekt som är grunden till Oracle JDK. Flera olika företag levererar kompilerade OpenJDK, tex Oracle, Azul, Eclipse, IBM, Red Hat, SAP osv.

Läs mer om detta här: Java Is Still Free

Communityprojektet AdoptOpenJDK tillhandahåller färdigbyggda OpenJDK-binärer för nedladdning till olika plattformar.

Oracle har jobbat länge med att Java ska bli Open Source. För Java 11 är Oracle JDK och OpenJDK nära nog identiska, så när som på licensavtal, logotyper och övrig paketering. För äldre versioner kan det vara större skillnader.

Oracle meddelar att den sista versionen, som kommer släppas till Oracle JDK 8 innan licenskravet införs, blir version 1.8.0_201 (också 1.8.0_202 fungerar). Dock släpps version Oracle Java 8u211/8u212 den 16:e april och den medför krav på en kommerciell licens vid annat än privat användning.

Hur påverkas Newspilot?

Newspilot 4.9x och senare är testad och fungerar med OpenJDK 8. Vill du inte köra Oracle JDK så avinstallerar man den och installerar OpenJDK i stället. Se mer info om AdoptOpenJDK här: https://adoptopenjdk.net/. För den som föredrar att använda Oracle JDK 8 så går det lika bra, med reservationen att det då inte kommer fler uppdateringar (se ovan). Man skall alltså stanna på 1.8.0_202 eller licensiera.

Äldre versioner av Newspilot är inte testade med OpenJDK. Använder du en äldre version av Newspilot rekommenderar vi att du uppgraderar till senaste Newspilot 4.9-versionen.

Kommande Newspilot 5 kommer att kräva OpenJDK 11 eller Oracle JDK 11. Newspilot 5 är planerad för release första kvartalet 2019. Eventuellt så kommer OpenJDK 11 att vara bundlad i Newspilot 5, dvs. att det kommer att vara inkluderat i programpaketet.

Hur påverkas Open Content?

Open Content är testad och fungerar med OpenJDK 8, men kör du en äldre version rekommenderar vi att du uppdaterar till senaste versionen av Open Content. Open Content 2.3 kommer, när den blir releasad, att använda OpenJDK 11 och den är inkluderad i Open Contents programpaket.

Hur påverkas Editor Service i Writer?

Editor Service 4.x är testad och visar preliminärt att den fungerar med OpenJDK 8. Senare versioner av OpenJDK kommer sannolikt inte att bli aktuellt tack vare kommande omskrivningar av Editor Service och dess funktion.