I takt med att nya digitala verktyg vuxit fram har också behovet av digitala resurs- och uppdragsplaneringsverktyg uppstått. Vi har därför börjat fundera på en sådan lösning.

Vill du vara med och påverka? Kontakta vår CTO peter.mansson@infomaker.se.

Planera digital publicering

Behovet av bra verktyg för planering av innehåll, uppdrag och översikt av händelser är större än någonsin och vi har sedan tidigare riktigt bra lösningar för detta inom ramen för Newspilot.

Däremot har vi saknat online- och digital publicering av liknande lösningar. Tills nu.

Vi började utveckla Newsday Planner tillsammans med HD-Sydsvenskan under förra hösten. Newsday Planner är ett verktyg för att planera tids-slottar som sedan publiceras via algoritm/AI eller redaktör. Newsday Planner är utvecklat som en App till Infomaker Dashboard och just Dashboard är det gränssnitt som möter såväl reportern som redaktören.

Newsday Planner fungerar liksom Newspilot Whiteboard för print men för digitalt innehåll.