Det har blivit dags att signera ett biträdesavtal enligt GDPR mellan Infomaker och er organisation. Målet för oss är att ha biträdesavtalen signerade då GDPR träder i kraft den 25:e maj 2018 och vi är fullt medvetna om att det inte är så lång tid kvar. Vi kommer de närmaste dagarna att skicka ut ett Scrive-mail till våra kunder. I det här mailet finns biträdesavtalet som en länk, att ta del av och kontrollera. Du kan signera dokumentet som det är med hjälp av länken i mailet. Efter signeringen kommer du få en bekräftelse från oss med ett signerat avtal.

Om vi skickar till fel mottagare, så kan signeringen avvisas av er och om vi då får den rätta GDPR-mottagaren via kommentaren, kan vi skicka igen.

Behov av GDPR-relaterad utveckling

Identifiera och prioritera GDPR-issues och behov av utveckling eller förändringar tillsammans med Infomaker. Vi hanterar GDPR-issues på samma sätt som andra utvecklingsfrågor, kontakta oss när du behöver.

Infomakers Integritetspolicy

Infomakers Integritetspolicy är ännu i draft form, i väntan på slutversion.

Om du är intresserad av att läsa mer om vårt GDPR-arbete kan vi skicka vårt Whitepaper för GDPR. Det finns också en artikel som kan vara intressant på Infomaker.se.

Som kund till Infomaker, är kunden alltid ansvarig för sina personuppgifter. Dvs ni som kund är ansvarig för att integritetspolicies riktade mot era kunder angående tex insamling, behandling etc av era användares personuppgifter finns tillgängliga och är uppdaterade, även om Infomaker kan behandla era personuppgifter i vissa situationer då vi samarbetar.