Utmaning

Tidningsläsare söker sig allt mer till mobilen eller plattan för komma åt såväl nyheter som korsord och annonser. Det ställer allt större krav på att e-tidningen ska vara så lik den traditionella papperstidningen som möjligt.

Efter att Sydsvenskan köpte upp Helsingborgs Dagblad sökte de därför en ny e-papperslösning som kunde erbjuda fler funktioner och bättre stabilitet för att möta det ökande trycket på den digitala upplagan.

– Tidigare hade vi ett antal olika leverantörer för olika tidningar, där Sydvenskan och HD hade två olika plattformar. Men vi hade ofta problem med driften och vi letade därför efter en stabil leverantör som kunde erbjuda en gemensam lösning, säger Sara Dupont, projektledare på HD-Sydsvenskan.

Bra e-papper är idag extra viktigt för att möta den allmänna trenden med minskade upplagor av papperstidningarna och ökad användning av digitala nyhetsappar.

– Alla våra prenumeranter som har papperstidningen får automatiskt e-tidningen, och många väljer idag en kombination där man får papperstidningen på helgen men läser e-tidningen på vardagarna. Så det är viktigt att de produkterna kompletterar varandra väldigt bra, säger Sara Dupont.

Lösning

Precis som många andra Bonnier-tidningar valde HD-Sydsvenskan att gå över till Infomakers ePaper för att publicera sina digitala utgåvor.

– Vi hade bra erfarenheter av Infomaker som leverantör av andra system sedan innan, och hade vänner inom Bonnierkoncernen som var nöjda med ePaper, bland annat Dagens Nyheter och Dagens Industri, säger Sara Dupont.

Med ePaper står läsarupplevelsen alltid i fokus med hjälp av användarvänlig design och skarp grafik som ser likadan ut oavsett plattform. Dessutom skapar den en igenkänningsfaktor mot papperstidningen genom att använda liknande layout och gränssnitt.

– Ett attraktivt e-papper är ett viktigt steg på vägen att digitalisera slutkunden. Det är mycket lättare att börja använda e-pappret när man känner igen papperstidningen. Det här är en produkt vi satsar på och ständigt utvecklar för att möta kundernas behov, säger Pernilla Bröms, projektledare på Infomaker.

Det kräver också ett nära samarbete mellan leverantören och tidningen för att se till att layouten blir så identisk som möjligt.

– Vi hade ett väldigt intensivt samarbete innan lansering, men det var otroligt bra uppstyrt och ett väldigt välstrukturerat projekt från början till slut. Vi har hela tiden haft en bra dialog med Infomaker och bra återkoppling, säger Sara Dupont.

Resultat

HD-Sydvenskans nya appar baserade på ePaper kom ut i mars 2017 och blev snabbt en framgång. Den digitala trenden har gjort att volymen av renodlade e-tidnings prenumerationer ökat med över 100 procent sedan dess, men apparnas stabilitet är ändå högre idag jämfört med den tidigare lösningen.

– Den absolut främsta fördelen är att vi har en väsentligt mycket mer stabil leverans till våra läsare. Det var grundbultarna som sattes från dag ett när vi gick över till den här lösningen. Sen har vi definitivt sett en utveckling av ökande läsande under det här året. Det kanske hade skett naturligt ändå, men plattformen är så pass stabil och bra så att när vi möter läsare ansikte mot ansikte lovordar de e-tidningen för att de kan ta med den var som helst, säger Sara Dupont.

En annan uppskattad fördel med ePaper är att man nu kan lägga till funktioner som inte var tillgängliga tidigare.

– Att kunna lösa korsord och suduko digitalt är en funktion som varit väldigt efterfrågad bland våra läsare. Att ha klickbara annonser ger också en stor affärspotential, säger Sara Dupont.

Relaterade artiklar

Om HD-Sydvenskan

HD-Sydsvenskan är ett av Sveriges största mediehus. Vi publicerar det folk snackar om i södra Sverige och vi hjälper människor att fatta bättre beslut. Med över 170 års erfarenhet kan vi ge våra användare rätt information på bästa möjliga sätt precis när den behövs.

Om Infomaker

Infomaker arbetar med lösningar för publicering, arkivering och distribution av innehåll åt marknadens största mediehus och tidningar. Med över 250 kunder i Sverige, Norge, Finland och Holland, och mer än 20 års branscherfarenhet, kan vi erbjuda våra kunder det allra bästa när det gäller redaktionella arbetsflöden och publiceringsprocesser. Våra nya verktyg Writer och Dashboard stödjer journalistiskt arbete inom digital planering, produktion och presentation, och uppskattas av både journalister, redaktörer och läsare. Tillsammans med det redaktionella systemet Newspilot erbjuder vi det moderna mediahuset en komplett lösning för både digitalt och print.