Newscycle är en stark partner med över 10 000 kunder i 45 länder med plattformar inom bland annat annons-, prenumerations- och CMS-lösningar. Precis som Infomaker arbetar Newscycle långsiktigt för att öka lönsamheten, optimera kärnverksamheten och utveckla digitala affärsmodeller.

Vi på Infomaker är väldigt stolta över de plattformar vi utvecklar, vårt arbetssätt och vårt nära samarbete med våra kunder. Newscycle är kända för sina lösningar, sitt globala supportnätverk och sitt starka fokus på prestanda och cybersäkerhet som mediebranschen kräver. Tillsammans blir vi unika i branschen, med kundupplevelse i fokus och med kapacitet och resurser att utveckla nya digitala produkter inom print, online och mobil men också nya kanaler som IoT och OTT (over-the-top media services).

För drygt fem år sedan insåg vi på allvar att vi måste förändra oss, vårt arbetssätt och våra lösningar. Vi behövde bli snabbare och mer agila, och förstod också behovet av att utveckla helt nya verktyg utan hänsyn till existerande lösningar – och att göra det tillsammans med våra kunder. Som ett resultat har vi framgångsrikt kunnat hjälpa ett stort antal mediehus, bland annat flera Newscycle-kunder, med deras digitala transformering.

Newscycle fann i oss en innovatör kring innehållsskapande och digital presentation.

Lösningar för en frikopplad värld, med fokus på användaren, där allt är öppet och tillgängligt och underlättar för andra att skapa nya affärsmöjligheter. Ur Newscycles perspektiv var Infomaker väldigt nära en “perfect match”. Inte bara kring produkterna utan också kring oss som företag, våra värderingar, arbetsmetoder och sättet vi vill arbeta tillsammans med våra kunder.

Flera av våra produkter redan är förberedda för att skalas upp. Tiden för att komma igång hos nya kunder och på de marknader som Newscycle verkar är relativt kort.

Norden är en föregångare inom media och digital transformering var ytterligare en anledning för Newscycle att titta närmare på Infomaker. Mediebolagen i Norden, och inte minst läsarnas digitala vanor, vi är “early adopters” av allt från teknik och metodik till affärsmodeller.

Det innebär att när andra marknader kommer till motsvarande insikt, är Newscycle rustad att skala upp och implementera redan beprövade och testade lösningar.

Newscycle har sedan tidigare påbörjat sitt förändringsarbete, t ex genom att skilja utveckling och underhåll av traditionella system från nya, förnyande, digitala lösningar. Newscycle har byggt upp labs för utveckling av annonslösningar och datadriven publicering och Infomaker passar bra in i Newscycles planer på att etablera ett innovationsdrivet content lab.

Infomaker är från och med den 3:e juli ett helägt Newscycle dotterbolag. Vi kommer successivt att hitta bra lösningar för att Infomaker och Newscycle ska fungera tillsammans. Dina kontaktpersoner, support och allt annat du är van vid från oss fortsätter att vara precis som tidigare. Vi fortsätter att vidareutveckla och supporta samtliga Infomakers lösningar, precis som tidigare - men på sikt med mer resurser.

Vill du läsa pressreleasen i sin helhet hittar du den här. Här finns vår FAQ.

Har du några frågor eller kommentarer under tiden, så får du gärna kontakta oss direkt.

Med vänliga sommarhälsningar,

Karin Söderlund, VD Infomaker

karin.soderlund@infomaker.se

Peter Månsson, CTO Infomaker

peter.mansson@infomaker.se