Digital publicering i sin renaste form. Infomaker Dashboard och Newspilot Digital Writer erbjuder tillsammans en perfekt plattform för digital publicering, utan krångel. Dashboard ger den perfekta överblicken och är “limmet” mellan dina olika system. Den är också vägen till Newspilot Digital Writer för digital publicering. I Writer är det lika enkelt som självklart hur man ska arbeta; skriv, dra-å-släpp, klistra in länkar, redigera och publicera.

Anpassning av arbetsytan, flöden och integrationer uppnås för både Dashboards och Writerns del genom plugins. Det kan vara plugins som arbetar i bakgrunden genom kommunikation med andra system eller rena stödplugins för textbearbetning, till exempel översättning eller andra språkliga verktyg.

Dashboard har en överlägsen flexibilitet tack vare sin arkitektur. Genom att anpassa arbetsytan för olika ändamål så skapar du en perfekt miljö för varje tillfälle. Appar i Dashboard kan visa artikellistor, monitorera en serverpark, användas för bildsök och mycket annat. Valet är ditt.

Newspilot Digital Writer för digital textproduktion har utvecklats med ett primärt syfte: att vara det bästa tänkbara skrivverktyget. Detta betyder en ren och tydlig skrivyta, ett minimalistiskt GUI som på ett intuitivt sätt ger skribenten ro att skapa texten.