Newspilot är ett redaktionellt planerings- och produktionssystem. Kärnan i Newspilot är innehållsplanering och resursplanering med målet att reducera arbetsbördan för personalen på redaktionen och minimera antalet återkommande uppgifter.

Fler än 150 mediehus använder idag Newspilot. Systemet stöttar alla redaktionella processer från planering, insamling, skapande, skrivande, taggande, proofing, bildflöde till urval, redigering, produktion och arkivering. Allt för publicering av både print- och onlineprodukter. Möjligheterna att anpassa gränssnitt och arbetsflöden gör det möjligt för både mindre dagstidningar och magasin till större mediehus att dra nytta av Newspilots alla fördelar.

Newspilot ger en översikt över resurser och innehållsproduktion. Newspilot stöttar effektivt både print- och digitalproduktion. Newspilot är ett planeringsverktyg för nyhetshändelser, innehåll och resurser. Att dela innehåll mellan upplagor, tidningar, magasin och digitala kanaler är enkelt.