Open Content är Infomakers innehållsplattform och används till lagring och indexering av digitalt material. Genom Open Contents konfigureringsmöjligheter kan data från olika källor, och i olika format, normaliseras.

Med hjälp av Open Contents REST-API kan man enkelt ladda upp och hämta material till olika tjänster såsom webb, arkiv, pdf-lagring.

Open Content gör det möjligt att bygga lösningar för lagring av digitalt material och utvisning av detsamma i exempelvis Dashboards, redigering i Newspilot Writer och webbpublicering via Everyware eller annan webbpubliceringsplattform.

Open Content kan användas som arkiv för långtidslagring och sökning av historiskt material från olika källor. Open Content är dessutom skalbar och körs med fördel i molnet.

Open Content utgör basen för Infomakers samtliga publiceringslösningar. Dess flexibla arkitektur är viktig för Infomakers lösningar och kan även nyttjas av andra lösningar. Open Content erbjuds som en skalbar molntjänst, eller på egen servermiljö.